Sol·licitud d'alta del servei de formació

Per poder registrar-te al web has de seguir les passes següents:

  1. Descarregar el document que apareix aquí sota.
  2. Emplenar-lo.
  3. Ha d'anar signat pel secretari o secretària de l'ajuntament o pel cap o la cap del departament (en el cas d'esser personal del Consell).
  4. Ha de dur el segell de l'ajuntament o del departament del Consell (personal del Consell) i enviar-lo escanejat a l'adreça de correu que s'indica a la segona pàgina de la sol·licitud.