Secció de Formació

La Secció de Formació de la Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal té com a objectiu principal oferir formació

al personal dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca.