Reciclatge continu
Formació en l'ús d’aplicacions informàtiques adreçada als empleats públics dels ens consorciats.