QGIS. Introducció als Sistemes d'Informació Territorial

Objectius

1. Introduir el alumnes en el món dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG).

2. Crear i editar informació geogràfica.

3. Analitzar informació geogràfica.

4. Composar mapes. Integrar amb Google Maps.

5. Cercar i manejar serveis de mapes web. Infraestructures de Dades Espacials.

A qui va dirigit

Personal que per al compliment de les seves funcions, necessitin manejar dades geogràfiques.

Durada
15 hores

Properes edicions del curs

SIG-E012020

De 11.00 a 14.00
Aula d'informàtica de TIC Mallorca
C/ Gral. Riera, 111 (Llar de la Joventut)
Dies de la edició
09/03/2020 al 13/03/2020