Monitorització amb Zabbix (juny 2019)

Objectius

Aprofitar les característiques avançades de Zabbix per configurar un sistema de monitorització de xarxa professional.

Contingut

- Instal·lació de Zabbix en entorn Linux i Windows utilitzant una imatge neta d'instal·lació

  de Linux (Centos 7/Ubuntu) i amb les opcions d'autoinstal·lació.

- Dash Board (panell de control).

- Hosts i templates.

- Notificacions. Media Types.

- Usuaris, Screen i Maps.

- Logs, possibles errades, erros en l'instal·lació i solucions.

 

A qui va dirigit

Exclusivament a tècnics informàtics de TIC Mallorca i dels ens consorciats

Durada
20 hores