Les xarxes socials a l'Administració

Properes edicions del curs

XSA-E012020

De 8.30 a 10.30
Aula d'informàtica de TIC Mallorca
C/ Gral. Riera, 111 (Llar de la Joventut)
Dies de la edició
16/03/2020 al 20/03/2020

XSA-E022020

De 8.30 a 10.30
Aula d'informàtica de TIC Mallorca
C/ Gral. Riera, 111 (Llar de la Joventut)
Dies de la edició
04/05/2020 al 08/05/2020