Infraestructures de dades espacials

Objectius

1. Conèixer els principals conceptes sobre IDE, beneficis i normativa.

2. Comprendre els objectius de la directiva INSPIRE.

3. Serveis WMS i WFS.

4. Metadades.

5. Catàlegs.

A qui va dirigit

Personal que per al compliment de les seves funcions, necessitin manejar dades geogràfiques.

Durada
10 hores

Properes edicions del curs

IDE-E012020

De 8.30 a 10.30
Aula d'informàtica de TIC Mallorca
C/ Gral. Riera, 111 (Llar de la Joventut)
Dies de la edició
25/05/2020 al 29/05/2020