Drets d'autor de contingut digital

Properes edicions del curs

DAC-E012020

De 8.30 a 10.30
Aula d'informàtica de TIC Mallorca
C/ Gral. Riera, 111 (Llar de la Joventut)
Dies de la edició
22/04/2020 al 23/04/2020

DAC-E022020

De 8.30 a 10.30
Aula d'informàtica de TIC Mallorca
C/ Gral. Riera, 111 (Llar de la Joventut)
Dies de la edició
29/04/2020 al 30/04/2020